Book Name:Firon Ka Khwab

De Droom van de Farao

Een Nederlandse vertaling van ‘Fir’awn ka Khuwab’

Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder eerst schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madina te hebben.

 

Publicatiedatum:                           Sha’ban-ul-Mu’azzam 1437 AH (May, 2016)

Uitgever:                                          Maktaba-tul-Madinah

ISBN:                                               

Aantal:                                             

Du’a voor het lezen van het boek

Reciteer de volgende Du’a (smeekbede) voor het lezen van een religieus boek of Islamitische les en u zult اِنْ شَــآءَالـلّٰـه عَزَّوَجَلَّ onthouden wat u leest.

اَللّٰهُمَّ افۡتَحۡ عَلَيۡنَا حِكۡمَتَكَ وَانۡشُرۡ

عَلَيۡنَا رَحۡمَتَكَ يَـا ذَا الۡجَلَالِ وَالۡاِكۡرَام

Vertaling: Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb genade op ons! O Hij die de meest Geëerde en Glorieuze is!

 (Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Salat-‘Alan-Nabi  één keer voor en één keer na de smeekbede.


 

 Total Pages: 33

Go To