Book Name:Jhota Chor

جُھوٹا چور

Jhuta Chor

 

Den løgnagtige Tyv

Denne bog er skrevet af Shaykh-al-Tariqah Amir-al-Ahl-al-Sunnah grundlæggeren af D’awat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavī دَامَـتْ بَـرَكَـاتُـهُـمُ الْـعَـالِـيَـهْ på urdu. Oversættelsesafdelingen 'Majlis Tarajim' har oversat den til dansk. Hvis du finder fejl i oversættelsen eller kompositionen, bedes du venligst kontakte Oversættelsesaf delingen på følgende post- eller e-mail-adresse med hensigt om at opnå belønning (Šawāb).

 

 

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ( +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: + translation@dawateislami.net

 Total Pages: 40

Go To