Book Name:Siyah Faam Ghulam

سِیّاہ فام غُلام

Siyah Form Ghulam

 

 

 

 

MTUMWA MWEUSI

 

 

 

Kitabu hiki kiliandikwa na Shaykh-e-Tariqat Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, muanzilishi wa Dawat-e-IslamiAllāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَـتْ بَـرَكَـاتُـهُـمُ الْـعَـالِـيَـ Katika lugha ya Kiurdu. Kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na Majlise Tarajim. Endapo utaona makosa yoyote katika tafsiri yake au utungaji wake, tafadhali wasiliana na Majlise Tarajim kwa njia ya posta au kwa kipepesi ili upate thawabu.

 

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: translation@dawateislami.net


 Total Pages: 37

Go To