Book Name:Faizan e Shab e Barat

Allah عَزَّوَجَلَّ speciale Goddelijke openbaring onthult in de hemel boven de aarde vanaf de tijd van zonsondergang en aankondigt: ‘Is er iemand die op zoek is naar vergiffenis zodat ik hem kan vergeven? Is er iemand die op zoek is naar levensonderhoud zodat ik hem levensonderhoud kan toekennen? Is er iemand droevig zodat ik hem van zijn droevigheid kan verlichten? Is er etc...’ Allah عَزَّوَجَلَّ blijft aankondigen tot de tijd van Fajr.’[1]

(Sunan Ibn Majah, pp. 160, vol. 2, Hadis 1388 – Dar-ul-Ma’rifah, Beirut)

Een belonende kans

De boeken van daden worden uitgewisseld op Shab-e-Bara-at. Als het mogelijk is, vast op de 14e van Sha’ban om een dag van vasten geregistreerd te krijgen op de sluitingsdag van het boek der daden.

Op 14e van Sha’ban, na het bidden van de gezamenlijke Salah van ‘Asr is het beter om I’tikaf te verrichten en in de Masjid te verblijven met de intentie om te wachten op de Salah van Maghrib. Op deze manier worden het aanwezig zijn in de Masjid, het zijn in I’tikaf en het in afwachting zijn om Salat-ul-Maghrib te verrichten etc. ook geregistreerd. Het is zelfs een gouden mogelijkheid om de gehele nacht te besteden aan het aanbidden van Allah عَزَّوَجَلَّ.

Bescherming tegen kwade vloek/zwarte magie door het jaar heen

Er staat vermeld op pagina 134 van het boek ‘Islāmī Zindagī’, 170 pagina omvattend, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madīnaĥ, de publicatie afdeling van Dawat-e-Islami: ‘Op de 15e nacht van Sha’ban: kook zeven bladeren van een bessenboom in water, verricht vervolgens Ghusl (ritueel bad) met dat water (wanneer het is afgekoeld) اِنْ شَــآءَالـلّٰـه عَزَّوَجَلَّ zult u het gehele jaar beschermd blijven tegen kwade vloek/zwarte magie.’

Zes Nawafil na Salat-ul-Maghrib

Het verrrichten van specifiek zes Rak’aat van Nafl na de Fard en Sunan van Salat-ul-Maghrib is een van de tradities van de Vrome Heiligen رَحِمَهُمُ الـلّٰـهُ تَـعَالٰی van Islam. Na de Fard en Sunan etc., verricht zes Rak’aat van Nafl in sets van twee. De volgende intentie moet gemaakt worden voor de eerste twee Rak’aat: ‘Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Geef mij een lang leven met welzijn door de zegeningen van deze twee Rak’aat.’

Op dezelfde manier,  maak de volgende intentie voor de volgende twee Rak’aat: ‘Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Bescherm mij van onheil door de zegeningen van deze volgende twee Rak’aat.’ Voor de laatste twee Rak’aat moet de volgende intentie gemaakt worden: ‘Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Maak mij door de zegeningen van de volgende twee Rak’aat onafhankelijk van iedereen behalve U.’

Reciteer na elke twee Rak’aat Sura-tul-Ikhlas eenentwintig keer of Surah Yasin één keer. Reciteer beiden als dat mogelijk is. Het is ook mogelijk dat één Islamitische broeder reciteert en de andere broeders luisteren. Houd wel in gedachte dat andere broeders  Surah Yasin etc. niet individueel luid moeten reciteren terwijl er al een luide recitatie plaatsvindt.      اِنْ شَــآءَالـلّٰـه عَزَّوَجَلَّ zullen de beloningen in veelheid opstapelen aan het begin van de nacht. Reciteer elke keer na Surah Yasin de Du’a van midden-Sha’ban.

Een aantal Madanī verzoeken van Sag-e-Madinah

اَلْـحَمْـدُ لـِلّٰـه عَزَّوَجَلَّ! Het is sinds lange tijd de gewoonte van Sag-e-Madinah om zes Nafl te verrichten en vervolgens de Heilige Quran te reciteren op Shab-e-Bara-at zoals hierboven is beschreven. Deze vorm van aanbidding na Maghrib is Nafl. Het is geen Fard of Wājib en er is geen verbod in de Shari’ah op Nafl gebeden en recitatie van de Heilige Quran na Maghrib.

Madanī Verzoek: Dus als het mogelijk is, moeten alle Islamitische broeders deze zes Nawafil en andere gerelateerde smeekbedes na de Salah van Maghrib in hun Masjid doen om enorme beloningen te verdienen. Islamitische zusters kunnen deze handelingen thuis doen.

Description: 6 Sha’ban-ul-Mu’azzam 1431 AH
19-Juli-2010

 

 [1] Hierbij wordt ten zeerste benadrukt dat Allah عَزَّوَجَلَّ op geen enkele wijze afhankelijk is van iets of iemand om vergevingsgezind, onderhoudverstrekkend etc…te zijn. Allah عَزَّوَجَلَّ is onafhankelijk, en doet wat HIJ عَزَّوَجَلَّ wilt. Het is bedoeld om aan te duiden dat Allah عَزَّوَجَلَّ tot alles in staat is, echter wij moeten ernaar streven om de vergiffenis, levensonderhoud, troost etc. te verdienen. Op de 15e sha’ban is benadrukt dat wij dan moeten vragen in het Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ.