Book Name:Faizan e Shab e Barat

اَلۡـحَـمۡـدُ  لِـلّٰـہِ   رَبِّ  الۡـعٰـلَـمِیۡنَ    وَ  الـصَّـلٰـوۃُ   وَ الـسَّـلَامُ  عَـلٰی   سَـیِّـدِ   ا لۡـمُـرۡ سَـلِـیۡنَ    اَمَّـا  بَــعۡـدُ   فَـاَعُـوۡذُ    بِـا  لـلّٰـہِ   مِـنَ   الـشَّـیۡـطٰنِ   الـرَّجِیۡمِ ؕ   بِـسۡمِ    الـلّٰـہِ   الـرَّحۡـمٰنِ   الـرَّحِـیۡمِؕ

Zegeningen van Shab-e-Bara-at

Maand van de Heilige Profeet صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

De Profeet van de Ramaĥ, de Bemiddelaar van de Ummaĥ, de Eigenaar van Jannah صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم heeft gezegd: ‘Sha’ban is mijn maand en Ramadan is de maand van Allah عَزَّوَجَلَّ.’

(Al-Jami’-us-Saghir, pp. 301, Hadis 4889 – Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut)

Lijst van de overledenen is gemaakt

Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا heeft overgeleverd: ‘De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم zou de gehele maand van Sha’ban vasten.’ Zij رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا vroeg ooit: ‘Ya Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! Houdt u er het meest van om in Sha’ban te vasten?’ Hij صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم antwoordde: ‘Allah عَزَّوَجَلَّ registreert de naam van iedere persoon die dit jaar zal heengaan en ik wil graag vastende zijn op het moment dat ik het heengaan zal proeven.’

(Musnad Abi Ya’la,    pp. 277, vol. 4, Hadis 4890 – Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut)

Cruciale beslissingen

Hoe cruciaal is de 15e nacht van Sha’ban-ul-Mu’azzam! Wie weet wat er voorbestemd is! Soms is een persoon achteloos, maar is hij ook onwetend over wat hem te wachten staat. In Ghunya-tu-ālibīn staat vermeld: ‘De lijkwaden van vele mensen zijn gewassen en staan klaar, maar de mensen die de lijkwaden zullen dragen dwalen rond in de markten. Er zijn veel mensen wiens graven al zijn gegraven en gereed zijn, maar zij die erin begraven zullen worden, zijn ‘verdwaald’ in blijdschap. Sommige mensen zijn aan het lachen, maar de tijd van hun overlijden is nabij. Het bouwen  van vele wereldse huizen is bijna compleet, maar de tijd om te overlijden van de eigenaren is ook nabij.’

(Ghunya-tut-Talibin, pp. 348, vol. 1)

De bestolen mensen

Lieve Islamitische broeders! Shab-e-Bara-at is een belangrijke nacht die niet achteloos doorgebracht mag worden. Speciale zegeningen dalen neer op deze nacht. Op deze nacht bevrijdt Allah عَزَّوَجَلَّ  mensen van de hel in een grotere hoeveelheid dan alle haren op de geiten van de stam van Banī Kalb. In boeken is opgenomen dat de stam van Banī Kalb de grootste hoeveelheid geiten in bezit had onder de stammen van Arabië.

Ach! Er zijn een aantal ongelukkige mensen die aangewezen zijn om geen vergiffenis te krijgen op Shab-e-Bara-at, de nacht van bevrijding. Shaykh Imam Bayhaqi Shafi’i عَـلَيْهِ رَحْـمَةُ الـلّٰـهِ الۡـقَـوِی heeft opgenomen in ‘Faāil-ul-Awqāt’: De Profeet van Ramaĥ, de Bemiddelaar van de Ummaĥ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم heeft gewaarschuwd: ‘Zes personen zullen niet vergeven worden, zelfs niet op deze nacht. Daaronder vallen:

Een alcoholist.

Degene die ongehoorzaam is tegenover zijn/haar ouders.

Iemand die de gewoonte heeft van ontucht (zina/onzedelijke handelingen).

Degene die familiebanden verbreekt.

Degene die portretten maakt.

Degene die verhalen vertelt.  

(Faḍāil-ul-Awqāt, pp. 130, vol. 1, Hadis 27 – Maktaba-tul-Manarah, Makka-tul-Mukarramah)

Soortgelijk: waarzegger, tovenaar, degene die zijn Shalwar of Tahband onder de enkels draagt uit arrogantie en degene die haat en boosaardigheid heeft voor een andere Moeslim. Allen zijn gewaarschuwd dat zij van vergiffenis ontnomen kunnen worden. Als iemand de bovenstaande zondes heeft begaan, dan zal hij voor Shab-e-Bara-at, diep vanuit zijn hart, moeten berouwen over die zondes en ook over alle andere begane zondes. Diegene zou echter nu meteen berouw moeten tonen, zonder enige uitstel. Als iemand de rechten van een ander heeft geschonden dan moet hij, naast het tonen van berouw, zich verontschuldigen tegenover die mensen en hun eventueel compenseren.