Filter Result


Surah Al-Baqarah V:01-05 - Faizan e Quran(Ep:01)

Silsilah Faizan e Quran mein aap mulahiza farmayen gay Surah e Baqrah ki Ayat number 1 ta 5 ka Tarjama,Tafseer,Surah e baqrah ka mukhtasar taaruf,Baqrah naam rakhnay ki waja tasmiyah,huroof e muqattaat,Quran e Majeed kay awsaf e karima,muttaqi logon ky awsaf,Iman aur ghaib ki haqeeqat,namaz qaim karnay kay fazail,Jannat wajib karnay ka nuskha,ALLAH ki kitabon per iman lanay ka hukum,asal kamyabi kya hai aur ye kis ko hasil hai?.to dair kis bat ki ye sub aur buhut kuch jannay kay liye is video ko zaror mukammal dekhiye.

Duration: 00:35:16

     
Surah Al-Baqarah V:06-20 - Faizan e Quran(Ep:02)

Silsilah Faizan e Quran kay is program mein aap mulahiza farmayen gay Surah e Baqrah ki Ayat number 6 ta 20 ka Tarjama,Tafseer,kufar ki tareef,neki ki dawat kay fazail,dilon ky zang ka ilaaj,zahir kuch batin kuch,batini bemariyan konsi?,farz uloom kya hain?,jhoot ka wabaal,zameen mein fasad karnay waly kon,bewaqoof log kon?,munafiqeen ka sardar kon tha?,bad tareen tijarat konsi?,gongay,behray andhay kon?.to dair kis bat ki ye sub aur buhut kuch jannay kay liye is video ko zaroor mukammal dekhiye. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون read tafseer

Duration: 00:37:57

     
Surah Al-Baqarah V:21-29 - Faizan e Quran(Ep:03)

صراط الجنان فى تفسير القران پڑهيں Silsilah Faizan e Quran kay is program mein aap mulahiza farmayen gay Surah e Baqrah ki Ayat number 21 ta 29 ka Tarjama, Tafseer, ibadat ka hukum, ibadat kay fawaid, allah kay ahsanaat,deen ka usloob,allah kay khas banday kon?, aik surat hi bana kar lay aao!,aag ka eandhan kon?, kya jahannum peda ho chuki hai?, Jannati phal kaisa hoga?, sonay our chandi ki dewarain, quran say hidayat bhi aur gumrahi bhi!, toro mat joro!,toheed o nabuwat kay dalail. to dair kis bat ki ye sub aur buhut kuch jannay kay liye is video ko zaroor mukammal dekhiye. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

Duration: 00:39:16

     
Surah Al-Baqarah V:30-39 - Faizan e Quran(Ep:04)

فیضانِ قرآن(قسط:04)۔سورۃ البقرہ۔آیت 30 سے 39

Duration: 00:39:56

     
Surah Al-Baqarah V:40-46 - Faizan e Quran(Ep:05)

فیضانِ قرآن۔(قسط:05)۔سورۃ البقرہ۔آیت 40 سے 46

Duration: 00:39:11

     
Surah Al-Baqarah V:47-59 - Faizan e Quran(Ep:06)

فیضانِ قرآن۔(قسط:06)۔سورۃ البقرہ۔آیت 47 سے 59

Duration: 00:34:24

     
Surah Al-Baqarah V:60-66 - Faizan e Quran(Ep:07)

فیضانِ قرآن۔(قسط:07)۔سورۃ البقرہ۔آیت 60 سے 66

Duration: 00:32:21

     
Surah Al-Baqarah V:67-82 - Faizan e Quran(Ep:08)

فیضانِ قرآن۔(قسط:08)۔سورۃ البقرہ۔آیت 67 سے 82

Duration: 00:37:24

     
Surah Al-Baqarah V:83-87 - Faizan e Quran(Ep:09)

فیضانِ قرآن(قسط:09)۔سورۃ البقرہ آیت 83 سے 87

Duration: 00:43:02

     
Surah Al-Baqarah V:88-96 - Faizan e Quran(Ep:10)

فیضانِ قرآن(قسط:10)۔سورۃ البقرہ ۔آیت 88 سے 96

Duration: 00:31:29

     
Surah Al-Baqarah V:97-103 - Faizan e Quran(Ep:11)

فیضانِ قرآن۔(قسط:11)۔سورۃ البقرہ ۔آیت 97 سے 103

Duration: 00:38:40

     
Surah Al-Baqarah V:104-109 - Faizan e Quran(Ep:12)

فیضانِ قرآن۔(قسط:12)۔سورۃ البقرہ۔آیت 104 سے 109

Duration: 00:38:05