جُماتونه خوشبوداره ساتئ

جُماتونه خوشبوداره ساتئ

Date
Aug 13, 2015 2:27:30 PM
Category
Others,
Dimensions
628 x 759

Description

جُماتونه خوشبوداره ساتئ رَسُولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم په مَحَلّو [يعنې د يو څو كورونو خوا ته] د جُماتونو جوړولو حُكم وركړو او دا چه هغه دِ پاك او خوشبوداره ساتلې شي. (ابو داوٗد حديث ٤٥٥) يوه خاموشي سل خي

Comments ( 0 )

Security Code
captcha