جُمات ګِيله كولو له روان شو

جُمات ګِيله كولو له روان شو

Date
Aug 12, 2015 2:27:30 PM
Category
Others,
Dimensions
628 x 759

Description

جُمات ګِيله كولو له روان شو رِوايت شوې دې چه يو جُمات د خپل ربّ عَزَّ وَ جَلَّ په بارګاه كښ د ګِيله كولو د پاره روان شو چه خلق په ما كښ د دُنيا خبرې كوي. فرښتې راروانې وې او د هغه سره ئې ملاقات اوشو او وئيل ئې: مونږه د هغوئي (يعنې په جُمات كښ د دُنيا

Comments ( 0 )

Security Code
captcha