single-post

Kasur Punjab mey hone wale dardnak Waqia

per

Ameer-e-Ahlesunnat ka Paigham

 

Baroz Jumerat 11 January 2018 ko Ameer-e-Ahlesunnat Hazrat Allama Molana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Ziaee ne Social Media per Kasur Punjab mey Nanni Madani Munni Zainab ki Shahadat per afsos ka izhar kiya. Ameer-e-Ahlesunnat ne Zainab k Ghar walon se Taziyat ki aur Duaen bhi di. Sheikh-e-Tareeqat ne apne is Paigham mey is baat ka bhi izhar farmaya k Mujrimoon ko Islami Andaz per Saza di jae. Iski hikmat Bayan karte huwe mazeed farmaya k is se Logon ko ibrat hasil hogi aur woh is tarha k gunahon bharay buray kaam se baaz rahenge. Aakhir mey Maulana Ilyas Qadri ne Dawat-e-Islami k Madani Mahol se wabasta rehne ki targheeb irshad farmai aur Madani Qafilon mey Safar ka zahen bhi diya.

 

Related Links:

Bechari Zainab