single-post

Tulba-e-ilm-e-Deen Kay Leye Sunheri Moqa

10 Roza Surf-o-Nahw Course

Majlis Jamia-tul Madina Karachi :

*Fiazan-e-Ghous-e-Azam
*Faizan-e-Kaznul Iman
*Faizan-e-Baghdad
*Faizan-e-Usam-e-Ghani
*Faizan-e-Bukhari
*Faizan-e-Ziya-e-Murshid
*Faiza-e-Imam Ahmed Raza
*Faizan-e-Bahar-e-Madina

Classes starts from : 22 April Ta 2 May 2019
Timing : Subha 8:30AM Ta 12:30PM

Contact for more details: 0341-2626124

Majlis Jamia Tul Madina