single-post

Faizan-e-Zakat Course

 

Khushkhabri:

Majlis Courses (Lilbanat) ne tamam Zimmadar Islami Behnon k liye “3 Din ka Faizan-e-Zakat Course” murattab kiya hai.

 

Muddat-e-Course:

3 Din

 

Course ka Dorania:

1 Ghanta 26 Minute

 

Course ki Tareekh (Date):

22 March 2018

 

Course ki Khususiyat:

·    Sahib-e-Nisab kisay kehte hain?

·    Zakat kisay dai sakte hain?

·    Kis ko nahi dai sakte?

·    Zakat na daine ka azab kya hai?

·    Is Muashray ki Tabahkariyon mey Dawat-e-Islami ki zaroorat aur Dawat-e-Islami k Madani Kaam aur Chanda karne ki Sharai Ahtiyatain

 

Madani Tarbiyat:

Video Link k zariye Waft aur Chanday k Masail sikhae jaenge.

 

Shuraka:

Yeh Course bil-khusoos Zeli ta Aalami Satah ki Zimmadar Islami Behnon k liye hai.

 

Rabta:

Ø Islami Behnain apni Division / Kabina / Kabinat Majlis Zimmadar Islami Behan se Rabta farmaen.

Ø Islami Behnain is Email Address se bhi mazeed maloomat hasil kar sakti hain:

Islamibahan.rabita@dawateislami.net