मस्जिदहरू सफा र सुगन्धित राखौं !

मस्जिदहरू सफा र सुगन्धित राखौं !

Date
Aug 4, 2015 2:27:30 PM
Category
Others,
Dimensions
628 x 759

Description

मस्जिदहरू सफा र सुगन्धित राखौं ! हाम्रा प्यारा रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ले बस्तिहरूमा मस्जिदहरू बनाउने आदेश दिनुभयो र भन्नुभयो की मस्जिदहरूलाई सफा र सुगन्धित राखियोस् । (अबु दाऊद हदीष : ४००) या इलाही ! मदीनामा कहिले रमजान

Comments ( 0 )

Security Code
captcha