خير الناس بعد رسول الله ﷺ

خير الناس بعد رسول الله ﷺ

Date
Mar 5, 2018 10:32:06 AM
Category
Blessings of Islamic Months
Dimensions
850 x 850

Description

عن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه، قال: سمعت علياً رضي الله عنه، يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر (سنن ابن ماجه : ١٠٦)

Comments ( 0 )

Security Code
captcha