Promo - Telethon On 5 March 2017

Short Clips
00:00:12

View More
 • Tu Hi Malik Bahr o Bar Hai

  Hamd
  00:04:59
 • Hai Pak Rutba Fikr Say Us Be Niyaz Ka

  Hamd
  00:11:16
 • New Kalam - Rahman Ya Rahman - Tu Nay Hum ko Di...

  Hamd
  00:03:30
 • Ya ALLAH Meri Jholi Bhar Day

  Hamd
  00:07:55
 • اللہ اللہ اللہ اللہ لا موجودَ الااللہ

  Hamd
  00:11:26
 • Kaabay Ki Ronaq Kaabay Ka Manzar

  Hamd
  00:10:23
 • Hai Pak Rutba Fikr Say Us Be Niyaz Ka

  Hamd
  00:11:03
 • یا اللہُ یا اللہُ االلہُ

  Hamd
  00:07:17
 • ربّنا یا ربّنا

  Hamd
  00:02:07
 • لا الٰہ الّا اللہ

  Hamd
  00:02:08